Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta.  Biuro Rachunkowe Agnieszka Magdalena Piotrowska  nie będzie przetwarzało danych osobowych bez zgody osób zainteresowanych, za wyjątkiem danych osobowych Potencjalnych Klientów – w celu sporządzenia oferty handlowej, bądź odpowiedzi na zadane pytania, oraz Klientów – w celu realizacji przedmiotu zawartej z nimi umowy.

Nieujawnianie informacji
Biuro Rachunkowe Agnieszka Magdalena Piotrowska nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w żaden inny sposób danych osobowych uzyskanych w związku z obsługą niniejszej Witryny.

Niezapowiedziane Wiadomości
Biuro Rachunkowe nie wysyła i nie będzie wysyłać niezapowiedzianych wiadomości, w szczególności ofert i informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały z tytułu prowadzenia niniejszej Witryny, za wyjątkiem wiadomości wysyłanych do Klientów – w celu realizacji przedmiotu zawartej z nimi umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie Biuro Rachunkowe Agnieszka Magdalena Piotrowska

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowane o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Biuro Rachunkowe Agnieszka Magdalena Piotrowska z siedzibą w Staroźrebach ul. Mikołaja Kopernika 4.
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: biuro.ap.st@onet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Aktualnie stosujemy wysokiej klasy sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostęp do posiadanych informacji, w celu zapewnienia Państwu gwarancji, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale jest także zgodne ze stosowanymi najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Obecnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jego wygaśnięciu.

Dane osób zainteresowanych współpracą z naszą firmą

Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.
Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie.

Informacje o kontrahentach

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę  do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.